Användarvillkor

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH BOLIST

Bolist Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av Bolist.

Bolist webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbplats. Din användning av Bolist webbplats bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Bolist förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Bolist.LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Bolist webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Bolist och Bolist är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. Bolist är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Bolist erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att Bolist sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid användning av Bolist webbplats, bekräftar och garanterar du Bolist att du inte kommer att använda Bolist på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda Bolist webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Bolist eller förstöra andra användares besök/arbete med Bolist webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom Bolist webbplatsen.ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Bolist webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Du accepterar att:


  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.

Bolist har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Bolist sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Bolist förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Bolist förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Bolist varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Bolist sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte behöriga att tala eller upplysa på Bolist vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Bolist.FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVARUPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Bolist WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. Bolist FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I Bolist WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Bolist WEBBPLATS.
KONTAKT: noreply@bolist.seUPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Bolist förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till Bolist webplats och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.COPYRIGHT OCH INFORMATION OM VARUMÄRKEN

Allt innehåll på Bolist webbplats är: och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.
VARUMÄRKEN Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.
Alla rättigheter förbehålles Bolist


ÖPPETTIDER

MÅN - FRE 07:00 - 17:30
LÖR 09:00 - 13:00
SÖN STÄNGT

kontakt

Emmaboda Byggnadsvaror AB
Södra Vägen 32 , 361 31 EMMABODA
   
Visa Karta »
   
E-POST info@byggnadsvaror.se
TELEFON 0471-100 00
FAX 0471-137 50

Erbjudanden

Ange din e-postadress för att prenumerera på
BOLISTs erbjudanden